Ωράριο του σχολείου

Ωράριο του σχολείου

ΩΡΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ 
07.00-07.15Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης
07.15-08.0045'Προαιρετική Πρωινή Ζώνη
08.00-08.1515'Υποδοχή μαθητών
08.15-09.4085'1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45'-2η διδακτική ώρα 40')
09.40-10.0020'Διάλειμμα
10.00-11.3090'2η διδακτική περίοδος
11.30-11.4515'Διάλειμμα
11.45-12.2540'5η διδακτική ώρα
12.25-12.3510'Διάλειμμα
12.35-13.1540'6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13.15-13.205'Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13.20-14.0040'1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος - Σίτιση - Χαλάρωση
14.00-14.1515'Διάλειμμα
14.15-15.0045'2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη - Προετοιμασία
15.00-15.1515'Διάλειμμα
15.15-16.0045'3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος