Εγγραφές για την Α΄ δημοτικού

Αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη του σχολικού συγκροτήματος θα γίνονται δεκτές καθημερινά 10:00 έως 11:00 από 01 έως και 20 Μαρτίου.

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

α. Αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΚΟ, συμβόλαιο ενοικίασης, εκκαθαριστικό εφορίας κ.λ.π)  από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.                    β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.                                                          γ. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου. (Χορηγείται από το νηπιαγωγείο)                        Τέλος,  θα παραλάβετε από το σχολείο το έντυπο του ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) το οποίο θα προσκομίσετε συμπληρωμένο με την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο.

Παρακάτω βλέπετε τα όρια του σχολικού συγκροτήματος:

http://14dim-evosm.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2024/02/%CE%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1-1%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-14%CE%BF%CF%85-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%95%CF%85%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-2024.pdf